WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bhu Kharedi Yojana ज्यांच्याकडे स्वतःची शेतजमीन नाही अशा शेतकऱ्यांना आता स्वतःची शेतजमीन खरेदी खरेदी करता येणार आहे. त्यासाठी स्टेट बँकेने भू खरेदी योजना आणलेली आहे.

शेती खरेदी योजना काय आहे

  • तुमच्याकडे शेतजमीन नाही पण तुम्हाला शेतात नवनवीन प्रयोग करायला आवडतं शेती करायला आवडते.
  • स्टेट बँकेने भू खरेदी योजना जर शेती करायची असेल आणि तुमच्याकडे शेतजमीन नसेल एसबीआयच्या या योजनेच्या लाभ घेऊन जमीन खरेदी करू शकता.
  • भारतीय स्टेट बँक आता शेतजमीन खरेदी करण्यास कर्ज देत आहे.
  • योजनेच्या लाभ घेऊन शेतजमीन खरेदी करू शकता.

कर्ज मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करा.


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading