Gharkul Yojana घरकुल योजनेची जर प्रतीक्षा करत असाल तर आनंदाची बातमी आहे घरकुल साठी जे लाभार्थी पात्र असणार आहे अशा पात्र लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिक रित्या प्रकाशित करण्यात आली आहे या संदर्भात शासन निर्णय सुद्धा घेण्यात आला आहे या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून ज्या जिल्ह्यातील लाभार्थी घरकुल साठी पात्र असणार आहे अशा पात्र लाभार्थ्यांचे नावे या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे देण्यात आलेले आहे. जर पात्र असाल तर या शासन निर्णयामध्ये नाव असेल नाव नक्की पहा.

Gharkul Yojana

घरकुल यादी पाहण्यासाठी क्लिक करा

One thought on “Gharkul Yojana :या जिल्ह्याची घरकुल यादी आली नावे पहा!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!